Thông tin chủ sở hữu

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỪNG ĐÔNG XANH

Tên chủ sở hữu: Lê Nguyễn Ngọc Thanh

Địa chỉ: 378/30 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại: 0283.830.3969 hoặc 0283.835.4151

Mã số doanh nghiệp: 0312342802

Nơi cấp: Do phòng đăng kí kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh